Јавна набавка мале вредности услуга - одржавање сервице деск лиценце, бр. М 24/19

Објављено: Новембар 8, 2019

Јавна набавка мале вредности услуга - одржавање сервице деск лиценце, бр. М 24/19

М24-19-позив-за-подносење-понуда

М24-19-конкурсна-документација