Јавна набавка мале вредности услуга - одржавање и сервисирање клима и расхладних система, бр. М 18/19

Објављено: Август 22, 2019

Јавна набавка мале вредности услуга - одржавање и сервисирање клима и расхладних система, бр. М 18/19

М18-19-позив-за-подносење-понуда

М18-19-конкурсна-документација