Акција репрограма дуга се приводи крају

Објављено: Јул 23, 2020

Акција репрограма дуга се приводи крају

Акција репрограма дуга завршава се 6. августа, до када ће корисници по најповољнијим условима моћи да закључе Уговор о признању дуга и отплати на рате. ЈКП „Инфостан технологије“ позива све заинтересоване кориснике да искористе прилику и у наредне две недеље репрограмирају своја дуговања, јер додатног продужетка акције неће бити.

 

Од почетка акције до сада свој дуг је репрограмирало око 15.000 корисника. Подсећамо да је ЈКП „Инфостан технологије“ по окончању ванредног стања, које је уведено услед епидемије вируса „COVID-19“, изашло у сусрет и продужило акцију репрограма дуга за додатних 90 дана, како би сви заинтересовани корисници имали сасвим довољно времена да у периоду од додатна три месеца уговоре плаћање својих дуговања на рате, уз отпис целокупне камате.

 

Корисницима који закључе репрограм дуга се отписује целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему могу да одаберу број рата и жељени модел отплате преосталог дуга. Плаћањем дуга у целости отписује се 15% преосталог главног дуга, за плаћање дуга на 3 месечне рате отписује се 12% преосталог главног дуга, за 6 рата отписује се 10% преосталог главног дуга, док се за 12 рата отписује 5% преосталог главног дуга.

 

Сви заинтересовани за репрограм дуга могу да дођу у било коју експозитуру или седиште предузећа сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, где ће на лицу места добити предлог Уговора о признању дуга. Сва питања о репрограму дуга могу се упутити на е-mail адресе експозитура предузећа и е-mail: infostan@infostan.rs , као и путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018 за позиве из свих фиксних мрежа и броја 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа. Потписници Уговора у обавези су да овере потпис код јавних бележника и доставе га ЈКП „Инфостан технологије“,након чега ће добити комплетан план отплате са роковима доспећа уговорених рата.

 

У складу са препорукама заштите од коронавируса број корисника у екпозитури ограничава се на два. На улазу је обавезна дезинфекција обуће и руку. У експозитури предузећа је обавезно ношење маски уз држање растојања од најмање два метра.