Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Систем квалитета

ЈКП "Инфостан технологије" спроводи, одржава и стално побољшава ефективност успостављеног и документованог Система менаџмента квалитетом усаглашеног са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001:2008.

За потребе Система менаџмента квалитетом ЈКП "Инфостан технологије" спроводи:

 • идентификацију процеса који су потребни за спровођење, одржавање и стално побољшање система менаџмента квалитетом
 • спровођење тих процеса у целој организацији
 • утврђивање критеријума и метода којима се обезбеђује ефективност спровођења тих процеса као и контроле над њима
 • обезбеђење ресурса и информација које представљају подршку спровођењу и праћењу тих процеса
 • праћење, мерење и анализу тих процеса и
 • спровођење мера потребних да се остваре планирани резултати тих процеса и да се они стално побољшавају

Менаџмент процесима, у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001:2008, спроводи се на све идентификоване процесе који су потребни за спровођење, одржавање и стално побољшавање система менаџмента квалитетом.

За потребе успостављања, спровођења, одржавања и сталног побољшавања ефективности Система менаџмента квалитетом ЈКП "Инфостан технологије" успоставља, документује, спроводи и одржава:

 • Политику и циљеве квалитета
 • Пословник о квалитету
 • Поступке Система менаџмента квалитетом
 • Радну документацију (интерног и екстерног порекла) потребну да би се обезбедило ефективно планирање, спровођење и контрола пружене услуге
 • Записе Система менаџмента квалитетом