Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Развој

Развоју и унапређењу основне делатности у ЈКП "Инфостан технологије" се поклања посебна пажња, што се огледа у следећим активностима:

Праћење технолошког развоја у области аутоматске обраде података:

- Године 2007. рачунарски систем Unisys-A12T замењен је новим Unysys-Libra 300

- У мају 2006. добијен је сертификат о испуњењу услова за Систем менаџмента квалитетом усаглашеним са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9000:2001

Перманентна обука кадрова:

- Низ курсева за коришћење нове опреме за високостручне кадрове

- Сви запослени имали су могућност полагања тестова за добијање ECDL сертификата који представља светски стандард и међународно признату лиценцу за рад на рачунару

- Сви радници који су непосредно у контакту са корисницима прошли су семинар реализацији Центра за примењену психологију Друштва психолога Србија, под називом "Обука особља у раду са странкама".

Редизајн постојеће апликације:

- Стварање услова за савремене начине електронског плаћања и комуникације са корисницима и учесницима у Систему обједињене наплате

- Прилагођавање апликативног решења потребама мањих средина, што је остварено у Крагујевцу и Општини Градишка у Републици Српској.

Проширење приступа бази података кроз Интернет и Интранет:

- Још од 1998. у ЈКП "Инфостан технологије"  је обезбеђено да корисници своје обавезе и њихово измирење могу проверити путем Интернета, што је у то време био један од првих корака ка електронској јавној управи у овом делу Европе.

Проширење послова и излаз на тржиште:

- Укључење периферних општина Града Београда и других општина у Србији у Систем обједињене наплате

- Послови рекламирања кроз доставу рекламних порука уз уплатнице

- Ласерска штампа за екстерне кориснике ради потпуне искоришћености професионалног ласерског принтера

- Банкарски и други комерцијални послови у експозитурама ЈКП "Инфостан технологије"