Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Пословање

 ЈКП "Инфостан технологије" својом Политиком квалитета обезбеђује да ће услуге које испоручује испуњавати исказане и реалне захтеве корисника и захтеве важећих закона и прописа, као и ради побољшавања ефективности Система менаџмента квалитетом.

Основни циљ пословања је да ЈКП "Инфостан технологије" Систем обједињене наплате (СОН) за Град Београд остварује настојањима за радом без грешке, спровођењем и сталним побољшавањем система менаџмента квалитетом усаглашеног са захтевима стандарда, што обухвата:

  • Мере за повећање задовољства корисника
  • Остварење лидерске улоге руководства
  • Сталну модернизацију опреме и обуку кадрова
  • Активно учешће запослених у планирању, спровођењу и вредновању свих активности у процесу пружања услуга
  • Утврђивање и управљање процесима који доприносе задовољењу корисника
  • Стално побољшавање квалитета пружене услуге и производа
  • Одлучивања на основу прикупљених и анализираних података који се односе на услугу и процесе пројектовања
  • Развијање партнерских односа са испоручиоцима

Политика квалитета представља основ за успостављање циљева квалитета и усмерава ЈКП "Инфостан технологије" у напорима за стално побољшавање ефективности рада и Система менаџмента квалитетом. Највише руководство и руководиоци функција саопштавају и тумаче Политику квалитета запосленима у оквиру стручног оспособљавања.

Додатни циљ пословања ЈКП "Инфостан технологије" је пројектовање, програмирање, продаје и увођење Система обједињене наплате и за локалне самоуправе и комуналне системе ван територије Града Београда.