Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Партнери

ЈАВНА И КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА У БЕОГРАДУ:

 • ЈКП "Београдске електране"
 • ЈКП "Београдски водовод и канализација"
 • ЈКП "Градска чистоћа"
 • ЈКП "10. октобар", Барајево
 • ЈП "Градско стамбено"
 • ЈП "Сурчин"
 • "Димничар" АД
 • ЈП ЕПС "Електродистрибуција Београд"

ГРАДСКА УПРАВА БЕОГРАДА:

 • Секретаријат за заштиту животне средине
 • Секретаријат за финансије
 • Секретаријат за социјалну заштиту
 • Служба за комуникације и координацију односа са грађанима

ИНСТИТУЦИЈЕ:

 • Комора јавних извршитеља
 • Градски центар за социјални рад
 • Урбанистички завод Београда
 • Градско јавно правобранилаштво
 • Први основни суд у Београду
 • Републички геодетски завод - Служба за Катастар непокретности Београд

ОСИГУРАВАЈУЋЕ КУЋЕ:

 • Дунав осигурање
 • ДДОР Нови Сад
 • Uniqa осигурање
 • Wiener Stadtische осигурање
 • Глобос осигурање

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ" ВАН БЕОГРАДА:

 • Јавно стамбено предузеће, Крагујевац
 • ЈКП "Хигијена", Панчевo
 • Општина Градишка, Република Српска