Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Корекције по налозима комуналних кућа

10. 08. 2016.

Корисници за које су даваоци комуналних услуга доставили налог за корекцију задужења из претходног периода, поред месечног рачуна у коверти ће добити уплатницу за наведену разлику, коју могу да измире до назначеног датума доспећа.

До промена рачуна појединих корисника дошло је искључиво на основу корекција комуналних предузећа, која испоручују своје услуге домаћинствима. 

Уплатом текућег месечног рачуна и достављене уплатницe, стичете право на попуст при плаћању на наредном месечном рачуну.

За све додатне информације о корекцијама, можете се обратити директно даваоцу испоручене комуналне услуге.