Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Прописи

Основни акт на основу кога послује ЈКП "Инфостан технологије" је Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 24/2003, 2/2011, 11/2005), коју можете преузети као PDF фајл (129 KB).

ЈКП "Инфостан технологије" поштује и све акте и одлуке на основу којих раде учесници у Систему обједињене наплате, као и остале законске прописе.

 


ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

 

 • Одлука о одређивању комуналних делатности ("Сл. лист града Београда", бр. 14/98)
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Сл. лист града Београда", бр. 33/93, 4/94, 2/95, 6/96, 12/96, 14/94, 6/99)
 • Одлука о снабдевању града водом ("Сл. лист града Београда", бр. 15/85, 28/85, 25/I/88, 13/90, 15/91, 17/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 20/94, 2/95 и 6/99)
 • Одлука о градској канализацији ("Сл. лист града Београда", бр. 5/75, 1/81, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 27/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95 и 6/99)
 • Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ("Сл. лист града Београда", бр. 12/73)
 • Одлука о снабдевању града топлотном енергијом ("Сл. лист града Београда", бр. 2/87, 25I/88, 13/90, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 7/94, 20/94, 2/95, 6/99 и 07)
 • Одлука о ценама топлотне енергије ("Сл. лист града Београда", бр. 1/2002, 3/2002, 23/2002, 2/2004, 41/2004 и 4/2005)
 • Одлука о ценама искључења и поновног прикључења корисника пословног простора и гаража у систем испоруке топлотне енергије ЈКП "Београдске електране" ("Сл. лист града Београда", бр. 17/96)
 • Одлука о одржавању чистоће ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002)
 • Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине
 • Одлука о димничарским услугама (Сл. лист града Београда", бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99)
 • Одлукa о комуналној инспекцији ("Сл. лист града Београда" бр. 18/92)
 • Интервентне мере заштите најугроженијих грађана ("Сл. лист града Београда", бр. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010 и 25/2010)

 


 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ:

 • Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 119/12)
 • Закон o одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 44/95, 46/98, 1/01)
 • Уредба о одржавању стамбених зграда и станова ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 43/93)
 • Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 16/97 и 42/98)
 • Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 31/2011)
 • Закон о водама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 30/2010)
 • Одлука о општим условима за испоруку електричне енергије ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 39/01)
 • Одлука о тарифном систему за продају електричне енергије ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 24/01 до 98/04)

 


КОРИСНИ ЛИНКОВИ
На следећим адресама се налазе скоро сви поменути прописи и њихове измене, донети после 2002. године: