Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Корисници

ЈКП "Инфостан технологије" брине о корисницима комуналних производа и услуга тако што својом Политиком квалитета обезбеђује да ће испуњавати исказане и реалне захтеве корисника и захтеве важећих закона и прописа.

Циљ пословања ЈКП "Инфостан технологије" је да Систем обједињене наплате (СОН) за Град Београд ради без грешке, спровођењем и сталним побољшавањем система менаџмента квалитетом.

Субвенције за плаћање комуналних накнада обезбедио је Град Београд преко Секретаријата за социјалну заштиту, и важе за кориснике који редовно плаћају рачуне, до краја текућег месеца за претходни месец.

Као део мера за повећање задовољства корисника, ЈКП "Инфостан технологије" корисницима који немају неизмирене обавезе, на рачуну су унапред обрачунати попуст од 5% и/или субвенцијаПопуст од 6% обрачунава се унапред корисницима који шест месеци користе у континуитету попуст при плћању. Попуст од 7% обрачунава се корисницима који годину дана у континуитету користе попуст при плаћању.

Посебне погодности и промотивне акције предвиђене су за кориснике који редовно измирују своје комуналне обавезе, о чему могу да се информишу на страни Кутак за редовне платише.

Интернет сајт ЈКП "Инфостан технологије" обилује и саветима за кориснике: од процедуре за конституисање и рад Скупштина/Савета зграда, до савета за штедњу струје, воде и грејања.

Како су за поједине комуналне производе и услуге надлежна различита ЈП и ЈКП и различити нивои јавне управе (од општина до Републике), посебан одељак сајта "Инфостана технологије" је посвећен надлежностима.