Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Партнерске фирме и организације

УЧЕСНИЦИ У СОН:
Град Београд - www.beograd.rs
ЈКП "Београдске електране" - www.beoelektrane.rs
ЈКП "Београдски водовод и канализација" - www.bvk.rs
ЈКП "Градска чистоћа" - http://www.gradskacistoca.rs/
ЈП "Градско стамбено" - www.stambeno.com
ЈП ЕПС "Електродистрибуција Београд" - www.edb.rs
"Димничар" АД - www.dimnicar.com
Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Фонд за воде -http://www.mpzzs.gov.rs/
ЈКП "10. октобар", Барајево - www.jkpbarajevo.co.rs
Дирекција за развој и изградњу градске општине Барајево - www.direkcijabarajevo.co.rs
ЈП "Сурчин" - www.jpsurcin.org.rs
Задужбина Николе Спасића - www.zaduzbinanspasica.rs
Задужбине и фондације -Универзитет у Београду - www.bg.ac.rs

OСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА:
Дунав осигурање - www.dunav.rs
ДДОР Нови Сад - www.ddor.rs
Wiener Stadtische осигурање - www.wiener.co.rs
Uniqa осигурање - www.uniqa.rs
Глобос осигурање - www.globos.co.rs

ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА:
Еуролифт - www.euroliftgroup.com

ИНСТИТУЦИЈЕ:
Градски центар за социјални рад - www.gcsrbg.org
Урбанистички завод Београда - www.urbel.com
Пошта Србије - www.posta.rs
Републички геодетски завод, Служба за Катастар непокретности Београд - www.rgz.gov.rs
Први основни суд у Београду - http://www.prvisud.rs/

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ВАН БЕОГРАДА:
Јавно стамбено предузеће, Крагујевац - www.stambenokg.co.rs
ЈКП "Хигијена", Панчевo - www.jkphigijena.rs
Општина Градишка, Република Српска - www.opstina-gradiska.com

ПОСЛОВНЕ БАНКЕ:
АИК банка - www.aikbanka.rs
Alpha Bank - www.alphabankserbia.com
Banca Intesa - www.bancaintesa.com
Банка Поштанска штедионица - www.posted.co.rs
Војвођанска банка - www.voban.co.rs
МТС банка - http://www.mts-banka.rs/
Diners Club Internacional - www.diners.rs
Erste Bank - www.erstebank.rs
Eurobank - www.eurobank.rs
ЈУБМЕС банка - www.jubmes.rs
Комерцијална банка - www.kombank.com
Marfin Bank - www.marfinbank.rs
НЛБ банка - www.nlb.rs
ОТП банка Србија - www.otpbanka.rs
Piraeus Bank - www.piraeusbank.rs
Procredit Bank - www.procreditbank.rs
Raiffeisen Bank - www.raiffeisenbank.rs
Société Générale банка - www.societegenerale.rs
Српска банка - www.srpskabanka.rs
Unicredit Bank Србија - www.unicreditbank.rs
Credit Agricole банка Србија - www.creditagricole.rs
Чачанска банка - http://www.e-kursnalista.rs/banke/cacanska-banka-filijale/

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ:
Атеље 212 - www.atelje212.rs
Библиотека Града Београда - www.bgb.org.rs
УК Вук Стефановић Караџић - http://ukvuk.org.rs/
Позориште на Теразијама - www.pozoristeterazije.com

СПОРТСКИ ЦЕНТРИ:
Спортски центар "Нови Београд" - http://scnovibeograd.rs/

ОСТАЛИ:
Ауто-мото савез Србије - www.amss.org.rs